2.apríl - Svetový deň povedomia o autizme


Aj tento rok sme sa zapojili do celosvetovej kampane Light It Up Blue a vysvietili sme dominanty mesta Žilina namodro. Nás rozsvietil "modrý program":  modrý výklad v Artfóre, hradné hry a tvorivé dielničky v Budatínskom parku, prehliadka Budatínskej veže a po zotmení namodro svietiaca Burianova veža, Radnica Mesta Žilina a veža Budatínskeho hradu. 

Prečo MODRÁ? Modrá farba je farbou komunikácie a zároveň symbolom autizmu - vývinovej poruchy, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete. 

Ďakujeme: 
Mesto Žilina
Považské múzeum v Žiline
Divadlo zo šuflíka
Artfórum v Žiline
Siemens, s.r.o.
Zuzana Dolinay - online ateliér a ďalší ...   

Adrian Vavro Photography - pozri fotogaléria                                                                           

Osvetlenie Radnice a Burianovej veže aj tento rok sponzorsky zabezpečila firma Siemens, s.r.o.,
ktorá je správcom verejného osvetlenia v Žiline