SPOSA-ŽR

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región 

 
 
 

Adresa a sídlo kancelárie:
Do Stošky 10
010 04 Žilina - Bánová                                                                                     

E-mail: sposazr@gmail.com


Tel.č.    0907 880 943

             0948 104 464

 

Štatutárni zástupcovia:
Jana Jarinová
Katarína Štrbáková      
 

 

IČO: 37800833

DIČ: 2021568780

 
Bankové spojenie: VÚB Žilina
 

SK33 0200 0000 0014 3311 2758