Aktivity pre verejnosť - informačná kampaň

 

Projekty

Svetový deň povedomia o autizme           

Modrý výlet       

Waterball

Light It Up Blue - Vysvieťme to na modro :     2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021