Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom - Žilinský región

 

SPOSA-ŽR je občianske združenie, zaregistrované na MV SR, ktoré podľa zákona č. 83/1990 Zb.
o združovaní občanov vyvíja verejnoprospešnú činnosť na úseku humanitárnej pomoci, osvety a poradenstva.

Občianske združenie SPOSA-ŽR združuje rodičov a sympatizantov autistických detí, mládeže i dospelých zo širokej spádovej oblasti žilinského regióna. Našim hlavným cieľom je poskytovať alebo sprostredkúvať morálnu, odbornú, poradenskú i materiálnu pomoc rodinám, ktoré sa z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia svojho člena ocitli v neľahkej životnej situácii.

SPOSA-ŽR je súčasťou združenia organizácií SPOSA, ktoré pôsobia v rôznych regiónoch Slovenska a majú rovnaké zameranie (pozri www.sposa.sk). Prostredníctvom rôznych projektov  tak spoločne vytvárame kvalitnejšie životné podmienky a efektívnejšiu pomoc od štátu pre ľudí postihnutých autizmom.

 

SPRÁVNA ZLOŽKA ORGANIZÁCIE
SPOSA-ŽR má 7 členov predstavenstva a 3 členov kontrolnej komisie. Členmi obidvoch orgánov sú rodičia autistických detí.

VÝKONNÁ ZLOŽKA  ORGANIZÁCIE
Naša organizácia má t.č. 30 členov (údaj k 31.1.2016) . Na napĺňaní našich cieľov participujeme všetci spoločne.