Vzdelávanie

_______________________________________________________________________________________

Využitie Aplikovanej Behaviorálnej Analýzy (ABA)
pri výchove a vzdelávaní detí s PAS

 
 

Od apríla 2015 sa rodičia detí s autizmom a odborníci vzdelávajú na seminároch, ktoré vedie certifikovaná ABA terapeutka Mgr. Ivana Trellová, BCBA. Semináre sa uskutočňujú raz za mesiac, vždy v sobotu, v čase od 9,00 do 15,00 hod. v budove RCA v Žiline-Bánovej. Doteraz sme sa stretli trikrát, pokračovanie plánujeme na jar 2016.

Organizačné pokyny                Prihlasovanie

 

    

________________________________________________________________________________________

 iSEN

Využitie tabletov vo výchove detí s autizmom - 10. a 11.10.2014
 

Spolu 27 účastníkov (z toho 13 v piatok a 14 v sobotu), prevažne rodičov detí s PAS plus pedagógov zo špeciálnych základných škôl a  vychovávateľov zo zariadení sociálnych služieb,  absolvovalo  jednodňové školenie, ktoré o.z. SPOSA-ŽR pripravilo  v spolupráci s komunitou iSEN. Prednášali certifikované lektorky Apple p. Iva Jelínková a p. Lenka Říhová ( obe zo ŠZŠ v Poděbradoch, ČR).
 

Absolvovali sme tieto dva kurzy: 

Využitie dotykových tabletov vo vzdelávaní detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami
                    Praktické využitie dotykových tabletov vo vzdelávaní detí s poruchami autistického spektra                                                                                         

       

 Ďakujeme výborným lektorkám, že za nami prišli, zaujímavo prednášali a nadchli nás pre používanie modernej techniky, ktorá nám a našim deťom so špeciálnymi potrebami ponúka úžasné možnosti .  Foto