Naše úspechy

 

Autistické triedy

Doposiaľ sa nám podarilo úspešne spolupracovať pri založení viacerých autistických tried pri Špeciálnych základných školách v Žiline, Kysuckom Novom Meste a Ružomberku. Vyučovací proces v týchto triedach v rámci svojich možností  finančne  podporujeme.

 

Regionálne centrum autistov

Naše združenie stálo pri vzniku Regionálneho centra autistov (RCA) v Žiline-Bánovej, ktoré zahájilo svoju činnosť  1.septembra 2006.  Za účelom vybudovania RCA získala SPOSA-ŽR od Mesta Žilina do dlhodobého prenájmu budovu bývalej školy v Žiline-Bánovej na ul. Do Stošky 8.
Foto: slávnostné otvorenie RCA

Rodičia autistických detí poskytli organizačnú, fyzickú, materiálnu aj finančnú pomoc pri vybudovaní tohto zariadenia, ktoré dnes poskytuje poradenské, sociálne i vzdelávacie služby pre autistické deti a dospievajúcich v žilinskom regióne. Naďalej materiálne i finančne participujeme na jeho prevádzke a zveľaďovaní. Fotobudova pred rekonštrukciou a po nej.

V budove RCA v Žiline - Bánovej má svoje sídlo aj kancelária  občianskeho združenia SPOSA-ŽR. Vytvorili sme aj priestor pre rodičov autistických detí, ktorí sa tu denne stretávajú, zapájajú sa do tvorivých dielní, absolvujú školenia, poradenstvo a terapie so zámerom navzájom sa spoznávať, vymieňať si skúsenosti, budovať a upevňovať komunitnú súdržnosť.
Foto: priestory SPOSA-ŽR