2.apríl - Svetový deň povedomia o autizme

www.autismspeaks.org/what-autism/waad/about-world-autism-awareness-day

 

              Organizácia spojených národov, hlboko znepokojená

  •   prevalenciou a rastom výskytu autizmu u detí na celom svete,
  •   celoživotnými dôsledkami, kroré táto diagnóza prináša deťom, ich rodinám, komunitám
  •   a obrovskými nárokmi, ktoré kladie na vlády jednotlivých krajín, štátny aj súkromný sektor (v zmysle         vzdelávania, intervenčných programov, tréningu   a celoživotnej starostlivosti     

      vyhlásila  na svojom 76. valnom zromaždení rezolúciou č.62/139 z dňa 18.12.2007 
      2.apríl za Svetový deň povedomia o autizme.  

 

OSN vyzýva všetky členské štáty, ich významné organizácie, verejnosť, neziskové organizácie aj súkromný sektor, aby si každoročne, počnúc rokom 2008, pripomínali Svetový deň povedomia o autizme.  Jeho myšlienkou je zvýšiť informovanosť verejnosti o tejto diagnóze a akceptáciu autistov v spoločnosti, v snahe začleniť ich a vytvoriť im podmienky na zmysluplný život.

SPOSA-ŽR sa pripája k týmto aktivitám a pri príležitosti 2.apríla organizuje každoročne v mesiacoch apríl-máj informačnú kampaň o autizme formou prenášok, seminárov a poplulárnej akcie Waterball, ktorá sa koná vždy v máji na Hlinkovom námestí v Žiline.

V rokoch 2009-2012 sme sa v spolupráci so študentami  stredných škôl zapojili do celoslovenskej verejnej zbierky v prospech osôb postihnutých autizmom. Pod záštitou SPOSA-ŽR sa konala v mestách Žilina, Kysucké Nové Mesto, Považská Bystrica a Ružomberok. Jej výťažok bol každoročne použitý na podporu programov sociálneho začlenenia autistických osôb a ich rodín. 

___________________________________________________________________________________

 

2. apríl 2014 v médiách:

Severka TV, správy - 2. apríl 2014 
Rozsvieťme to na modro

TV Markíza, Televízne noviny - 2. apríl 2014  
Uzavretí vo vlastnom svete - Na návšteve v RCA v Žiline-Bánovej