Waterball

 

Od roku 2009 organizuje SPOSA-ŽR s podporou Mesta Žilina každoročne v máji na Hlinkovom námestí v Žiline akciu Waterball, ktorá je súčasťou informačnej kampane o autizme. 

Waterball je priehľadná  lopta plávajúca na hladine vody. Kto má odvahu a vstúpi do nej, ocitne sa na krátku chvíľu vo svete, ktorý je iný ako ten "náš", okolitý. Trochu pripomína vlastný svet autistov. Človek sa v ňom cíti izolovaný a neistý. Informácie k nemu prenikajú spoza steny lopty  redukovane, skreslene a preto ich nedokáže správne vyhodnotiť. Navyše, nedokáže ani zodpovedajúco komunikovať s vonkajším svetom, lebo lopta predstavuje bariéru, ktorá neprepúšťa všetky informácie a signály. Balansuje, aby sa udržal na nohách...                                      

Pobyt v lopte predstavuje pre odvážlivca skúšku vlastných koordinačných schopností a najmä zábavu - pre neho a aj všetkých zúčastnených. 

SPOSA-ŽR chce prostredníctvom vlastnej žážitkovej skúsenosti, pobytom vo waterballe, poskytnúť verejnosti podnet na zamyslenie, čo vieme, resp. môžeme sa dozvedieť o ľuďoch postihnutých autizmom,  ako sa im žije medzi nami, ako sa k nim správame a hlavne -  ako im môžeme pomáhať, aby aj ich život bol radostný a naplnený.

Fotografie zo všetkých ročníkov