Light it up blue - Vysvieťme to na modro

www.lightitupblue.org

"Spolu vysvietime oblohu ako maják nádeje a tak zaručíme, aby sa
naše posolstvo dostalo k miliónom ľudí po celom svete". 

Suzanne Wright, spoluzakladateľka Autism Speaks

 

Od roku 2010 sa z iniciatívy Autism Speaks (www.autismspeaks.org), najväčšej svetovej organizácie, ktorá finančne podporuje výskum autizmu, koná po celom svete kampaň s názvom Light it up blue - Vysvieťme to na modro.

Táto kampaň vznikla na podporu Svetového dňa povedomia o autizme, ktorý si každoročne pripomíname 2.apríla.  Na znak solidarity sa preto v noci z 1. na 2.apríla významné budovy po celom svete osvetľujú na modro.

 
 
 
Doterajšie ročníky kampane Light It Up Blue - Vysvieťme to namodro: