LIUB 2013

 

Z iniciatívy nášho občianskeho združenia sa tento rok po prvýkrát aj Mesto Žilina pripojilo ku kampani Light it up blue. Ďakujeme primátorovi Ing. Igorovi Chomovi za ústretovosť a firme Siemens, s.r.o, ktorá je správcom verejného osvetlenia v meste, za technické a sponzorské zabezpečenie akcie.

"Mesto Žilina ochotne podporí akciu, ktorá je prejavom ľudskej tolerancie a pomáha v spoločnosti akceptovať ľudí, ktorí sú trochu iní. Podporíme tak myšlienku zvýšenia povedomia verejnosti a začlenenie autistov v spoločnosti, v snahe vytvoriť im podmienky na zmysluplný život. Pri príležitosti Svetového dňa informovanosti o autizme bude v meste Žilina vysvietená modrým svetlom Radnica mesta Žilina." 

Z tlačovej správy Mesta Žilina, 27.3.2013

           

                                                  Radnica Žilina - foto