LIUB 2016

 
 
Osvetlenie Radnice a Burianovej veže aj tento rok sponzorsky zabezpečila firma Siemens, s.r.o.,  ktorá je správcom verejného osvetlenia v Žiline
 

 

 
 

Aj tento rok sme sa zapojili do celosvetovej kampane Light It Up Blue a vysvietili sme dominanty mesta Žilina namodro. Nás rozsvietil "modrý program":  modrý výklad v Artfóre, hradné hry a tvorivé dielničky v Budatínskom parku, prehliadka Budatínskej veže a po zotmení namodro svietiaca Burianova veža, Radnica Mesta Žilina a veža Budatínskeho hradu. 

Prečo MODRÁ? Modrá farba je farbou komunikácie a zároveň symbolom autizmu - vývinovej poruchy, ktorá ovplyvňuje v súčasnosti viac ako 70 miliónov ľudí na celom svete.

 

Ďakujeme: 
Mesto Žilina
Považské múzeum v Žiline
 Artfórum v Žiline
Divadlo zo šuflíka
Siemens, s.r.o.
Zuzana Dolinay - online ateliér
Adrian Vavro Photography  a ďalší ...